School stories

Osamnaesta po redu međunarodna majska konferencija o strategijskom menadžmentu – IMCSM22 održana je 28. i 29. maja. Naučni istraživači i nastavnici Link edu alijanse, kao i direktorka International Schoola, Zorana Živanović, izložili su dva naučna rada nastala u okviru međunarodnih projekata koje je organizovala Link edu alijansa.

Prvi rad – koji su pripremili istraživači i nastavnici Link edu alijanse sa Fakulteta savremenih umetnosti, Instituta za moderno obrazovanje i Visoke škole strukovnih studija za informacione tehnologije Valentin Kuleto, Milena Ilić, Nina Stojanović, Dinu Daniel Gabriel i Larisa Mihoreanu – nosi naziv: „Erasmus+ projects in Serbian educational institutions: LINK Educational Alliance case study”.

Uspešna saradnja Erazmusa i Link edu alijanse

Rad se bavi napretkom učenika i nastavnika kao rezultatom saradnje Erazmusa i obrazovnih institucija u Srbiji na primeru Link edu alijanse kao studije slučaja.

Ustanovljeno je da su učenici sa većim stepenom mobilnosti izloženi znatno manjem riziku od nezaposlenosti.

Dobri rezultati uspešne saradnje obrazovnih institucija u Srbiji, a posebno Link edu alijanse, u čijem sastavu je i International School, ogledaju se, između ostalog, u jačanju društvene kohezije, velikom broju inovacija koje učenici i nastavnici donose, podizanju svesti o zajedničkom evropskom identitetu i aktivnom građanstvu.

Automatizacijom do usavršavanja nastavnika i kvalitetnije nastave

Drugi rad – koji su pripremili istraživači i nastavnici Link edu alijanse sa Fakulteta Savremenih umetnosti, Visoke škole strukovnih studija za informacione tehnologije i International Schoola Valentin Kuleto, Milena Ilić, Zorana Živanović, Rocsana Bucea-Manea-Țoniş i Dan Păun – nosi naziv: „Working activity composition for K-12 teachers in LINK Educational Alliance, Exploratory research regarding observed teacher’s workload and projected distribution”.

Naučni rad je rezultat istraživanja u okviru projekta „LINK Edu Alliance K-12 teacher working hours activity composition and AI based improvement possibilities”, koji je Link edu alijansa organizovala početkom godine.

U radu se ističe potreba za dobrom organizacijom nastavničkih aktivnosti tokom radnih sati, za koju je pre svega neophodno rasteretiti nastavnike od određenih obaveza tehničko-administrativnog karaktera, koje, oduzimajući dosta vremena, sprečavaju nastavnike da radne sate ispune željenim aktivnostima i ostvare profesionalni napredak.

Studija je dovela istraživače do zaključka da veštačka inteligencija ima značajan potencijal da rastereti nastavnike od pojedinih obaveza, te da može dati značajan doprinos u smanjenju rascepa između planova nastavnika za kvalitetno ispunjenje radnih sati i njihove realizacije.

IMCSM – vodeća međunarodna konferencija u oblasti menadžmenta

Međunarodna majska konferencija o strategijskom menadžmentu (IMCSM) vodeća je međunarodna konferencija u oblasti opšteg menadžmenta. Ovu konferenciju svake godine organizuje Katedra za menadžment Tehničkog fakulteta u Boru u okviru Univerziteta u Beogradu.