School stories

Učenici iz Year 12 i Year 13 nedavno su prisustvovali zanimljivom predavanju koje je održala profesorka Ana Jovancai Stakić, koja je na čelu Međunarodnih odnosa, i Miloš Petković, docent i asistent na Univerzitetu Singidunum.

Prvi deo predavanja bio je posvećen predstavljanju univerziteta i akreditovanih programa koji se sprovode na engleskom jeziku. Profesorka Ana Jovancai Stakić pružila je vredne informacije o ponudi univerziteta i mogućnostima dostupnim studentima.

U drugom delu, predavači su sproveli studiju slučaja fokusiranu na kompaniju Starbaks i njeno poslovanje u Indiji. Učenici su aktivno učestvovali i pokazali svoju radoznalost i entuzijazam postavljanjem brojnih pitanja u vezi sa predstavljenim programima. Rešavanje studije slučaja pokazalo se inspirativnim i intrigantnim za učenike International School-a.

Prezentacija je završena dinamičnom sesijom pitanja i odgovora, omogućavajući učenicima da dublje istraže teme i angažuju se u kritičkom razmišljanju na osnovu predstavljene studije slučaja. Ovo gostujuće predavanje, koje sjedinjuje prezentaciju univerziteta sa studijom slučaja iz stvarnog sveta, deo je naše kontinuirane posvećenosti pripremi učenika za dinamičan svet globalnog poslovanja.