School stories

Danas je u International School održana prezentacija o prevenciji zloupotrebe supstanci koju je vodila školska psihološkinja, Ms. Lara.

Učenici aktivno učestvovali u diskusiji i brejnstormingu

Školska psihološkinja, Ms. Lara, danas je održala prezentaciju o prevenciji zloupotrebe supstanci za učenike Y8 i Y7 u International School. Prezentacija je počela teorijskim delom, nakon čega je usledila otvorena diskusija o ključnim konceptima. Na kraju, organizovan je brejnstorming tokom kojeg su učenici delili svoje ideje o tome kako pomoći nekome i sprečiti zloupotrebu supstanci.

Ova inicijativa je deo šireg programa škole koji se bavi edukacijom i prevencijom rizičnih ponašanja među učenicima. Radionica je omogućila učenicima da aktivno učestvuju, iznose svoje stavove i razmenjuju ideje o važnoj temi prevencije zloupotrebe supstanci.