Pandemija virusa COVID-19 je značajno uticala na sferu obrazovanja. S jedne strane je pokazala koliko efikasno tehnološka rešenja mogu da pomognu tokom krize, dok je s druge strane identifikovala izazove sa kojima se nastavnici susreću u onlajn-nastavi. Istovremeno, imajući u vidu značaj komunikacije u nastavi jezika, upotreba tehnologije u ovoj oblasti nije podjednako učinkovita kao u drugim disciplinama. 

Projekat za nastavnike

Nastava engleskog jezika u srednjim školama je još uvek u velikoj meri okrenuta ka gramatici i tehničkom znanju i učenici posle školovanja često imaju problema sa komunikacijom na engleskom. Ovo je u suprotnosti sa činjenicom da je u današnjem globalizovanom svetu komunikativno znanje engleskog jezika neophodno za lični i profesionalni razvoj. Štaviše, za većinu korisnika interneta kojima engleski nije maternji jezik kontakt sa engleskim je nezaobilazan i u svakodnevnim onlajn-aktivnostima. Konzorcijum partnera je obavio odgovarajuće ispitivanje nastavnika u njihovim mrežama, na osnovu čega je sačinjena analiza potreba u okviru projekta. Prepoznali smo potrebu da nastavnicima engleskog u srednjim školama pružimo digitalne veštine koje će im omogućiti da poboljšaju svoj učinak u nastavi.

Lider projekta je LUMINAR Foundation, a partneri su Atlantic Language (Irska), Istituto Tecnico Tecnologico G. Malafarina (Italija), LO Dubiecko (Poland), CLV Liceum Ogolnoksztalcace z Oddzialami Dwujezycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego (Poljska), International School (Srbija), Platon m.e.p.e (Greece), Bursa MEM (Turska) i Nordic Edtech Forum N8 MTÜ (Estonija).

Cilj projekta

SMART cilj projekta je povećanje profesionalnih kapaciteta u vezi sa upotrebom tehnologije u nastavi za 18 nastavnika engleskog jezika koji predaju učenicima uzrasta 14–17 godina, koji bi potom obučavali druge nastavnike da primene sveobuhvatan i inovativan pristup nastavi, tj. metodologiju „EngLife”.

Rezultati

 1. Analiza potencijala za učenje engleskog jezika među tinejdžerima u digitalnoj eri – sakupljanje podataka/analiza (6 meseci)
 2. Mapiranje nastave i učenja jezika u izrazito nestabilnim vremenima – smernice sa modula seminara (1 mesec)
 3. Metodološki okvir za integrisano učenje engleskog jezika za učenike mlađih razreda koji su odrasli u digitalnom dobu: pedagoški pristup – metodologija (4 meseca)
 4. Radionica o metodologiji „EngLife” – smernice sa modula seminara (1 mesec)

Zadaci, aktivnosti, događaji i radionice u okviru projekta

 1. Obavljanje „Analize potencijala za učenje engleskog jezika među tinejdžerima u digitalnoj eri”
 2. Kreiranje modula seminara (OI2) i organizacija seminara „Razmena dobre prakse u nastavi i učenju jezika u izrazito nestabilnim vremenima”
 3. Priprema „Samoprocena kompetencija nastavnika engleskog jezika za budućnost” (OI3)
 4. Razvoj repozitorijuma digitalnih resursa (IO4)
 5. Razvoj i izrada „Metodološkog okvira za integrisano učenje engleskog jezika za učenike mlađih razreda koji su odrasli u digitalnom dobu: pedagoški pristup” (IO5)
 6. Kreiranje i organizacija radionice o metodologiji „EngLife” (C2) i kreiranje modula „Train-the-Trainer” (OI6)
 7. Kreiranje i razvoj kursa: „EngLife: Teaching English for a Lifetime” (IO7)
 8. Mapiranje nastave i učenja jezika u izrazito nestabilnim vremenima
 9. Radionica o metodologiji „EngLife”
 10. Kamp za EngLife učenike
 11. Šest otvorenih regionalnih radionica na kojima će se predstaviti metodologija „EngLife” u svakoj srednjoj školi koja učestvuje u projektu, kao i u regionalnoj vladinoj organizaciji
 12. Finalna konferencija na događaju „EDTECH Expo”, koja će okupiti predstavnike srednjih škola, pedagoških odeljenja pri fakultetima, vlada i institucija za učenje jezika

Očekivani rezultati projekta

 1. Smernice za modul seminara koje će koristiti projektnim partnerima koji NE UČESTVUJU u projektu, ali žele da organizuju sličan seminar u svojim institucijama
 2. Prenošenje znanja i veština učesnicima i korisnicima van projekta na forumu za razmenu dobre prakse
 3. Povećanje samosvesti kod nastavnika engleskog jezika o sopstvenom znanju i veštinama povezanim sa njihovom profesijom
 4. Povećanje resursa koji su globalno dostupni nastavnicima engleskog jezika kako bi se poboljšalo njihovo stručno usavršanje
 5. Metodologija objavljena na internetu
 6. Sveobuhvatan, inovativan pristup nastavi jezika koja se može odvijati i unutar učionice i izvan nje (i, u određenim kriznim situacijama, privremeno u potpunosti na mreži), što jača profesiju nastavnika engleskog jezika u srednjem obrazovanju širom sveta
 7. Smernice za konferenciju „Train-the-trainer”, usmerenu ka partnerima, školama i nastavnicima engleskog koji NE UČESTVUJU u projektu, kako bi se uvećao efekat metodologije „EngLife” u njihovim institucijama u formalnom/neformalnom okruženju
 8. Pomoć nastavnicima engleskog jezika u srednjem obrazovanju kako bi napredovali u poslu i poboljšanje kvaliteta nastave engleskog jezika u celini

Uzbuđenje zbog projekta dele i nastavnici i učenici

Učešće u međunarodno priznatim projektima u okviru Erasmus+ programa potvrda je kvalitetnog rada u International Schoolu i čvrstog opredeljenja da nastavnici i učenici usvajaju međunarodne kompetencije i kontinuirano napreduju. Korišćenje prilika za sticanje znanja i iskustva u okviru projekta „Strengthening Teachers’ Digital Readiness for a Lifetime English Language” doneće dodatni napredak podjednako i nastavnicima i učenicima International Schoola, stoga svi oni dele radost i spremnost da učestvuju u Erasmus+ projektima.

Otvaranje novih vidika u obrazovanju

„Ovaj projekat treba da omogući nastavnicima da istraže nove pristupe i steknu nove perspektive u sferi nastavnih metoda i šema, posebno u domenu nastave engleskog jezika. Tehnologija treba da pomogne učenicima engleskog jezika da nauče kako da efikasno sarađuju, vide širu sliku, imaju višestruke perspektive i kako da steknu veštine divergentnog razmišljanja. Ovaj projekat treba da edukuje nastavnike o tome kako da prilagode aktivnosti u učionici i poboljšaju proces učenja jezika, kao i kako da unaprede svoje veštine korišćenjem tehnologija.”

IT koordinator i nastavnik računarstva i informatike Milić Vukojičić

Spoj tehnologije i engleskog jezika

„Cilj projekta je da edukuje nastavnike u pogledu tehnologije, da im pruži bazu kada je reč o upotrebi tehnologije u nastavi i da ih ohrabri da istraže brojne načine na koje mogu da uvećaju znanje učenika u oblasti engleskog jezika i kompjuterske pismenosti. 

Naši učenici, koji su odmalena navikli da budu okruženi raznim uređajima, svakako će ovu tehnologiju, koju su do sada koristili samo u slobodno vreme, rado upotrebljavati u novom kontekstu, naročito imajući u vidu da ona pruža razne resurse za učenje, od vizuelnog predstavljanja lekcija, preko edukativnih video-materijala, interaktivnih kvizova i igara, do onlajn platformi za ocenjivanje.” 

Koordinator odeljenja za društvene predmete i nastavnica engleskog jezika Ljubica Krstić

Nastavnici u cipelama učenika

„To što smo deo ovog projekta omogućava nam da se kao nastavnici nađemo i u poziciji učenika. Takođe, ovo je potvrda koliko je prenošenje znanja značajan aspekt stručnog usavršavanja za sve nas i za akademsku zajednicu u celini. Istovremeno, učenje o novim praksama i inovacijama služi kao odličan dodatak našoj nastavnoj praksi.”

Nastavnica engleskog jezika Jovana Živković

Napredak nastavnika znači i napredak učenika

„Iskreno verujem da će ovaj Erazmusov projekat pružiti našim nastavnicima priliku da napreduju brzo i efikasno, što će biti od koristi celokupnom obrazovnom procesu. Pored toga, ovaj projekat će doprineti našim postignućima, što će unaprediti sveukupan učinak i kredibilitet škole.” 

Maša Mitić, učenica International Schoola

Kvalitetni nastavnici su digitalno kompetentni

„Jezik ne učite na isti način kao druge predmete. Ne možete samo da sednete i učite. Računari, tableti i druga tehnologija omogućavaju nama učenicima da komuniciramo sa drugim učenicima i nastavnicima. Zbog toga su nam potrebni digitalno kompetentni nastavnici jezika. Tehnologija vam pomaže u pisanju i omogućava da slušate kako govore ljudi čiji maternji jezik učite.” 

Sergije Stojanović Louis, učenik International Schoola

Zabavni, interaktivni časovi engleskog

„Smatram da je digitalna pismenost neophodna veština za nastavnike engleskog jezika. Učenje osnovne gramatike engleskog jezika i pravopisa nije toliko zabavno; ono što je sjajno jeste kreiranje, pronalaženje i korišćenje sadržaja na internetu kao što su kvizovi, teme za diskusiju i prezentacije. Nastavnici će moći da prave zabavne časove, dok će učenicima biti lakše da uče na interaktivan način.” 
Gala Milutinović, učenica International Schoola

Register
Upis za generaciju 2021/22. je u toku! Prijavite se ovde »