BlogErasmusSchool storiesSuccess

Kreativnost, inovativnost u nastavi i posvećenost uvek se isplate. International School i Tatjana Koluvija za svoj trud su nagrađeni eTwinning nacionalnom nagradom i oznakom kvaliteta za projekat „Mindfulness in teaching”! Zahvaljujući ovome, učenici International Schoola će dobiti sertifikate koji će im pomoći da obogate svoj portfolio, što će poboljšati njihovu konkurentnost kao budućih kandidata za upis na fakultete.

Mentalne tehnike za postizanje boljih rezultata i lakše nošenje sa stresnim situacijama

Nastavnica globalnih perspektiva i koordinatorka za saradnju sa roditeljima Tatjana Koluvija već mesecima pokazuje učenicima kako da koriste različite mentalne tehnike kako bi poboljšali koncentraciju, motivaciju i fokus i ublažili stres, što im pomaže u postizanju boljih rezultata na testovima i priprema ih za razne stresne situacije koje ih očekuju u daljem školovanju i karijeri.

Kako je klub Mindfulness bio najpopularniji klub u školi, Tatjana je odlučila da svoje ideje unapredi i promoviše ih u okviru projekta „Mindfulness in teaching”, predstavljenog na eTwinning platformi, kako bi ovaj pristup u nastavi promovisala i na međunarodnom nivou.

„Mindfulness in teaching” započet je u septembru 2021. godine. Projekat je ostavio snažan utisak i na druge škole, što je rezultiralo okupljanjem partnera iz Belgije, a potom i priključivanjem škola iz Litvanije i Turske.

Stvaranje podsticajnog okruženja koje bi pogodovalo socijalno-emocionalnom napretku učenika

International School je organizovao Mindfulness samite, sa više od 50 učenika, dva puta u toku školske godine, a u međuvremenu je svaka škola radila na implementaciji mindfulness ideja u školskom okruženju. Cilj projekta je bio da se u školi stvori podsticajno okruženje koje bi pogodovalo socijalno-emocionalnom napretku učenika, posebno u vreme pandemije kovida. Ovaj projekat učenike priprema i za to kako da reaguju na stres svesni onoga što se dešava u sadašnjem trenutku, umesto da se ponašaju instinktivno, nesvesni koje emocije ili motivi mogu biti pokretači nekih odluka.

Projekat će biti nastavljen i u budućnosti, sa istim ciljevima. Ovog puta bićemo još motivisaniji i imati još više entuzijazma, jer je „Mindfulness in teaching“ dobio eTwinning nacionalnu nagradu i priznanje zbog svog kvaliteta, značaja i uticaja na školsko okruženje.

Radujemo se predstojećoj školskoj godini, jer smo sigurni da će biti ispunjena kreativnim i inovativnim idejama. Sigurni smo da će ovo biti najuspešnija školska godina do sada.