International Baccalaureate Organisation (IB) je akreditovala International School kao IB World School pod brojem 062142, čime je International School postala ovlašćena za sprovođenje priznatog International Baccalaureate (IB) Diploma programa.

Na taj način International School učenicima daje mogućnost da treću i četvrtu godinu srednje škole (Year 12, Year 13) polažu po IB Diploma programu i steknu međunarodno priznatu IB diplomu i sertifikate.

International School kao IB World School svojim učenicima olakšava upis svetskih univerziteta kroz raznovrstan kurikulum koji pokriva njihova različita interesovanja i pristup koji ih podstiče na celoživotno učenje i koji ih uči da poštuju različitosti, razvijaju kritičko mišljenje, neguju njihovu znatiželju i uspešno rešavaju kompleksne probleme.

Holistički usmeren plan i program

Koncipiran kao miks obaveznih i izbornih predmeta, IB Diploma Programme učenicima nudi sveobuhvatno znanje koje ih usmerava ka razvoju kompletne ličnosti.

Na ovaj način učenici neguju holistički pristup obrazovanju kroz pohađanje i prirodnih i društvenih nauka, kao i stranih jezika, s tim da sami mogu odlučiti koji predmet u okviru grupe najviše odgovara njihovim interesovanjima.

Međunarodno priznata IB diploma i sertifikati

Na IB Diploma programu učenici mogu da steknu svetski prestižnu IB diplomu (The Diploma of the International Baccalaureate), koja će im otvoriti vrata najvećih i najuspešnijih svetskih univerziteta.

Učenici na IB Diploma programu u International Schoolu mogu da steknu i pojedinačne sertifikate za predmete u okviru programa (Diploma Programme Course Results / DP Course Results) ukoliko nisu sakupili dovoljan broj poena za IB diplomu.

Lakša prohodnost ka najbolje rangiranim svetskim univerzitetima

IB Diploma program je veoma kompleksan i učenicima koji nisu sigurni šta bi dalje želeli da upišu pomaže da naprave pravu odluku. Fokusiran je na razvoj kritičkog mišljenja, digitalnih kompetencija i psihosocijalnih veština ne samo kroz Core program i sam kurikulum već i kroz brojne vannastavne aktivnosti.

Matematika koja je u većini slučajeva sastavni deo prijemnih ispita fakulteta širom sveta obavezna je na IB Diploma programu, tako da naši IB učenici upravo zbog toga posebno dobro prolaze na prijemnim ispitima prirodnih fakulteta.

Odličan izbor za učenike koji fakultet upisuju u Americi

Za IB Diploma program u International Schoolu se najpre odlučuju učenici koji sebe u budućnosti vide na studijama u Sjedinjenim Američkim Državama

To ne znači da učenici sa IB diplomama svoje školovanje mogu da nastave samo u Americi. Baš naprotiv – IB diploma im otvara vrata svih univerziteta na svetu i sve je zastupljenija u Evropi i Aziji.

Program na engleskom jeziku

Na IB Diploma programu kurikulum je na engleskom jeziku, a učenici sami biraju da li će se među njihovim predmetima naći i srpski jezik i književnost, kroz koji mogu da neguju kulturu i tradiciju Srbije.

IB učenici dokazano postižu bolje rezultate

The International Baccalaureate (IB) Diploma Programme je prepoznat od vodećih svetskih univerziteta.

IB učenici konkurišu na više od 3.300 visokoobrazovnih institucija svake godine, u oko 90 zemalja, a dostupna istraživanja pokazuju da učenici sa ovog programa češće nastavljaju visoko obrazovanje od onih koji ne pohađaju ovaj program.

Register
Upis za generaciju 2024/25. je u toku! Prijavite se ovde »