School stories

U čast Dana broja Pi, 14. marta, nastavnice matematike pripremile su prezentacije za učenike iz Year 10 i Lower Secondary programa, i tako sa učenicima istražile značaj matematičke konstante Pi. Pi, približno jednak 3.14159, predstavlja odnos obima kruga prema njegovom prečniku, što je osnovni koncept u geometriji i matematici.

Interaktivna prezentacija imala je za cilj da osvesti učenike o važnosti konstante Pi, nakon čega su stekli dublje razumevanje uloge koju Pi igra u oblikovanju našeg shvatanja sveta.

Obeležavanje Dana Pi nije služilo samo kao zabavna aktivnost, već i kao značajno obrazovno iskustvo koje podstiče veće poštovanje prema matematici i njenom značaju u našim životima. Nakon shvatanja značaja koji Pi ima, učenici su bili inspirisani da istraže beskonačne matematičke mogućnosti, otvarajući put za buduća otkrića i inovacije.