School stories

Nakon prvog polugodišta International School je objavila Mid-Year report – dokument sa najvažnijim informacijama o programima koje škola nudi, prikazom vannastavnih aktivnosti, rezultatima istraživanja među učenicima, kao i najvažnijim uspesima koje su učenici postigli tokom prvog polugodišta.

Kao Cambridge srednja škola, International School je sredina u kojoj se neguje stvarno drugačiji pristup učenju. Zanimljiv i dinamičan nastavni plan i program omogućava učenicima da se razvijaju i rastu. Uz to, njima je na raspolaganju veliki broj radionica i sekcija koje gradivu prilaze na neformalan, moderan i kreativan način.

Od humanističkih do STEAM nauka – širina znanja i pogleda na svet

Kosmopolitski duh, multikulturalna sredina i inovativne nastavne prakse su razlog zašto učenici International Schoola ostvaruju sjajne uspehe iz najrazličitijih naučnih disciplina. Čak 98% je pokazalo zadovoljstvo časovima iz društvenih nauka.

Pored društveno-humanističkih nauka, učenici su predmetima iz STEAM grupe veoma zadovoljni. Više od 95% učenika časove iz oblasti nauke, tehnologije, inženjeringa i matematike smatra izuzetno korisnim za dalji akademski i profesionalni razvoj.

Pored kvalitetne nastave, učenici posećuju muzeje, pozorišta i bioskope, učestvuju u kreativnim interdisciplinarnim projektima i uče od iskusnih i posvećenih profesora i mentora.

Koji su omiljeni predmeti učenika International Schoola?

Učenici Year 10 i Year 11 pohađaju sedam obaveznih IGCSE predmeta, prilagođenih obrazovnim potrebama i sposobnostima učenika. Ovo je posebno važno za učenike kojima engleski nije maternji jezik.

Učenici prve godine (Year 10) najviše vole engleski jezik (37,1%), zatim istoriju (22,9%) i matematiku (20%). Sa druge strane, učenicima Year 11 omiljeni predmet je istorija (28,9%), a slede engleski (23,7%) i računarske nauke (21,1%).

Stariji učenici, Year 12 i Year 13, biraju predmete A nivoa koji su u skladu sa njihovim interesovanjima i budućim odabirom fakulteta. Kada su u pitanju njihovi omiljeni predmeti, engleski jezik je zajednički za učenike Year 12 (25%) i Year 13 (36,7%). Za ova dva razreda je zajedničko i to da se na drugom mestu omiljenih predmeta nalazi psihologija, a slede računarske nauke (Year 12) i sociologija (Year 13).

Iskusni profesori i posvećeni mentori

Učenici International Schoola svake godine svoje omiljene profesore biraju i kao mentore. Uz program podrške, mentori im pomažu da dostignu svoj akademski potencijal, razviju socijalno-emotivne veštine i podržavaju učenike na putu do uspeha.

Sjajna saradnja između učenika i profesora-mentora ogleda se i u oceni 4,84/5, koju su mentiji dali svojim profesorima. Učenici su kod svojih mentora posebno istakli sledeće osobine:

 • podršku prilikom učenja,
 • pomoć kod rada u školi,
 • otvorenost,
 • prijateljsku nastrojenost,
 • brigu,
 • iskrenost,
 • pristupačnost i
 • interesovanje za blagostanje učenika.

Mentori u International Schoolu inspirišu učenike da postižu najbolje rezultate i uvek pokazuju spremnost da diskutuju o problemima učenika, bilo da su ona akademske ili druge prirode.

Akcioni plan s ciljem razvijanja kompetencija učenika

International School je za školsku 2020/21. napravio Akcioni plan, u skladu sa LINK strategijom obrazovanja, koji ocenjuje razvoj i ishode projekata učenika i nastavnika. Kroz aktivizam učenika, učešće na takmičenjima i međunarodnim projektima, učenici razvijaju:

 • metakogniciju,
 • problem solving,
 • saradnju sa drugima,
 • komunikacijske veštine,
 • digitalnu pismenost,
 • etičku svest,
 • istraživački duh i
 • solidarnost i empatiju.

Interaktivni projekti i bogat vannastavni program u okviru škole

International School može da se pohvali ogromnim brojem zanimljivih projekata, vannastavnih aktivnosti i radionica koje organizuje za svoje učenike i nastavnike. U okviru projekta „Ove nedelje roditelji predaju”, International School svakog meseca ugosti nekog od roditelja učenika, koji govori o značajnim temama iz perspektive sopstvene struke. Glavni cilj projekta je da pokrene učenike na razmišljanje o profesionalnoj orijentaciji i budućoj karijeri, kao i podizanje svesti učenika o različitim profesijama.

Jedna od najinteresantnijih vannastavnih aktivnosti koje su privukle veliki broj učenika jeste i „International School Model United Nations”. Ova akademska aktivnost omogućava učenicima da se upuste u zanimljiv izazov koji donosi simulacija debate u Ujedinjenim nacijama. Učenici igraju uloge šefova komiteta i delegata i diskutuju o važnim aktuelnim globalnim pitanjima koristeći komunikacijske veštine, ogromno znanje i diplomatski pristup.

Aktivizam učenika ogleda se i u osnivanju Eko-odbora. International School deluje u skladu sa strogim propisima Fondacije za obrazovanje o životnoj sredini (FEE), čiji je cilj da podstakne i uključi ljude u očuvanje i razvoj životne sredine kroz obrazovne aktivnosti.

Fantastični uspesi i dostignuća učenika

Od početka školske godine, učenici International Schoola ostvaruju sjajne rezultate na sportskim i akademskim takmičenjima i učestvuju na prestižnim međunarodnim projektima. Golferi Lara Todorović, Mia Aleksić, Momir Vicković, Nikola Bojanić i Vukašin Suturović ostvarili su zapažene uspehe na nacionalnim turnirima. Zlatne devojke International Schoola su i Tea Ćulibrk i Anja i Mina Kaljević, koje su osvojile brojna odličja na međunarodnim i nacionalnim plivačkim takmičenjima.

Elena Ćuća, Sara Čučaković, Anja Gajić i Iva Pavlović bile su deo BIMUN 2020 konferencije na temu „Budućnost kakvu želimo, UN koje nam trebaju”. Mina Pavlović osvojila je zlatnu medalju na onlajn-takmičenju „Owlypia” u oblasti ekonomije i biznisa, dok je Petar Tomić na takmičenju „Hippo English Without Borders” ostvario ukupan rezultat koji glasi: Položio sa zaslugama.