School stories

International School, kao obrazovna ustanova u sklopu LINK Educational Alliance, usvojila je novu strategiju obrazovanja. Nova strategija bazirana je na najboljim primerima pedagoško-psihološke adaptacije iz svetski priznatih obrazovnih sistema, koji su se pokazali višestruko uspešnim u iznalaženju rešenja za različite oblike nastave.

Ono što ovu strategiju takođe izdvaja je i činjenica da je usklađena sa nizom smernica koje je objavilo Odeljenje za međunarodne ispite Univerziteta u Kembridžu (Cambridge Assessment International Education). Time učenici International Schoola dobijaju unapređen proces učenja i nastave u kontekstu savremenog obrazovanja.

Sveobuhvatan razvoj učenika International Schoola

U skladu sa novom strategijom, model nastave fokusiran je na sveobuhvatan razvoj učenika International Schoola. U praksi to podrazumeva učenje i savladavanje gradiva, ali i razvijanje motivacije i inspiracije učenika da postignu odlične akademske uspehe, uz jačanje digitalnih kompetencija učenika i profesora u International Schoolu.

S obzirom na pandemiju virusa COVID-19, korišćenje onlajn-nastave u pedagoško-psihološke svrhe je značajno inovirano novom strategijom. Ona podrazumeva analizu snimanih časova, što je izuzetna prilika da se nastavnici samoopserviraju i da se na pravi način prilagode obrazovnim potrebama učenika.

Interdisciplinaran pristup kroz kreativnu projektnu nastavu

U okviru projektne nastave, profesori dobijaju slobodu da u virtuelnim ili realnim učionicama pronađu kreativne načine za oplemenjivanje nastave i motivaciju učenika. Sa druge strane, učenici International Schoola mogu sami da osmišljavaju sadržajne projektne zadatke nakon što prođu kroz predložene teme i gradivo sa nastavnicima.

Dodatak organizaciji nastave su radionice u skladu sa Kembridž pristupom. Poput novih standarda u procesu učenja koje je postavio Univerzitet u Kembridžu, i LINK-ov model podrazumeva socijalno-emotivno učenje i podršku učenicima kroz razne radionice, grupne sastanke i razgovore „jedan na jedan”.

Inovativna Platforma za učenje na daljinu

Distance Learning platforma je odličan alat za praćenje napretka učenika International Schoola kroz domaće zadatke. Platforma učenicima i roditeljima pruža podršku u praćenju nastave putem Live streama. Sistem je povezan i sa SMS-ovima, koji učenike i roditelje podsećaju na školsku obavezu.

Pomoću DL platforme učenici i roditelji mogu da prate časove sinhrono ili asinhrono, što je velika prednost u vreme pandemije. Snimci časova su dostupni u arhivi, tako da se mogu gledati u bilo koje vreme i u bilo kom delu sveta. Učionica bez vremenskih i geografskih ograničenja je vizija obrazovanja, koju LINK donosi već sada.

Uz inovativan program i jedinstvenu LINK obrazovnu strategiju, International School i ostale ustanove u okviru LINK Educational Alliance uspešno odgovaraju na zahtevne standarde nastave i svoja rešenja usklađuju sa svetskim standardima.