School stories

U okviru projekta „Ove nedelje roditelji predaju”, koji organizuje Tatjana Koluvija, koordinator za saradnju sa roditeljima, održano je prvo predavanje. International School ugostio je Lidiju Janjanin, majku Petra Janjanina, učenika iz Year 11. Ona je doktor medicine i menadžer za klinička istraživanja.

Ovonedeljna tema bila je u vezi sa ispitivanjem lekova i testiranjem vakcine protiv virusa COVID-19. Petrova mama govorila je o medicinskim postupcima koji se izvode radi otkrivanja, dijagnostikovanja ili praćenja bolesti, odnosno procesa bolesti, zatim o fazama ispitivanja, farmaceutskoj industriji i zakonima farmaceutske industrije. Učenici su upoznati i sa procesom razvoja leka – od laboratorije do police u apoteci.
Deo predavanja bio je posvećen i značaju nošenja zaštitnih maski

O projektu

Glavni cilj projekta je da pokrene učenike na razmišljanje o profesionalnoj orijentaciji i budućoj karijeri, kao i da podigne svest učenika kada su u pitanju različite profesije. Učenicima se na taj način pruža neposredan i ličan uvid u širok spektar zanimanja.

Projekat podržava komunikaciju između škole i roditelja i jača odnose na relaciji roditelj–nastavnik–učenik.

Učenici su ostavili odličan utisak, postavljali su smislena pitanja i vodili konstruktivnu diskusiju. Sa uzbuđenjem čekamo sledeću nedelju i novog roditelja-predavača, kao i još jednu interesantnu temu.