Profesorka biznisa u International School, Tatjana Vilček, diplomirala je na Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment, na smeru za hotelijerstvo. Najvišom ocenom na master studijama potvrdila je svoju stručnost, a trenutno privodi kraju svoju doktorsku disertaciju i očekuje da će njome sebi otvoriti nove vidike i i postići najviši mogući nivo profesionalnosti.

Svoju stručnost usavršavala je dugogodišnjim radom u oblasti za koju je specijalizovana. Izvodila je predavanja na fakultetu iz oblasti svoje specijalizacije, a njeni radovi o tehnološkim inovacijama i biznisu u turizmu, bili su tema na međunarodnoj konferenciji novih trendova u turizmu, održanoj u Tivtu 2014. i 2015. godine.

Tatjana sada nastavlja tradiciju uspešnosti inovacijama u školstvu i usmerava svoje učenike ka novim domenima biznisa.

Imejl-adresa: tatjana.vilcek@iss.edu.rs