Profesorka biologije Nadežda Golubović diplomirala je biologiju na Biološkom fakuletu u Beogradu. Na istom fakultetu stekla je i zvanje mastera iz oblasti biljne fiziologije. Već nekoliko godina je aktivna u Kancelariji za mlade obavljajući različite funkcije. Bavila se projektnim menadžmentom, marketingom, vršnjačkom edukacijom i medijacijom, mentorstvom.

Kao profesorka hemije i biologije u International Schoolu, Nadežda učenicima približava svet ovih nauka koristeći u svom radu savremene metode predavanja, kao i kreativno osmišljene časove, kako bi učenicima pokazala veliki značaj i široku primenu koju ove dve nauke imaju u realnim situacijama.

U slobodno vreme voli da sa dragim osobama uživa u prirodi, istražuje i gleda dokumentarne filmove.

Imejl-adresa: nadezda.golubovic@iss.edu.rs