Profesorka biologije i hemije Marija Kovački završila je osnovne i master studije na Departmanu za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Tokom osnovnih studija bila je aktivan član studentske organizacije NIDSBE „Josif Pančić”, gde je učestvovala u realizaciji mnogih projekata koji se tiču prirode i zaštite životne sredine. Takođe, provela je godinu dana na Univerzitetu u Aveiru u Portugalu, u sklopu programa razmene studenata. Trenutno je na doktorskim studijama na Univerzitetu u Novom Sadu, kao istraživač pripravnik u Laboratoriji za sistematiku viših biljaka i fitogeografiju, gde istražuje taksonomiju, evoluciju i diverzitet divljih kupina na južnom peripanonskom području Balkanskog poluostrva.

Kada predaje biologiju i hemiju, Marija nastoji da učenicima približi fundamentalne principe na kojima počiva svet koji nas okružuje, kombinujući osnove nauke sa zanimljivim činjenicama i primerima kad god je to moguće.

Marija voli da provodi slobodno vreme u prirodi i upražnjava aktivnosti poput pešačenja, slobodnog penjanja i plivanja. Posećuje pozorišta i muzeje; voli balet i izložbe.

Imejl-adresa: marija.kovacki@iss.edu.rs