Učenje nemačkog jezika kroz asocijacije

German

Na jednom od časova nemačkog jezika u prvom razredu obrađena je razlika između tradicionalne i aktivne nastave.

Učenicima su prikazane dve slike koje ilustruju datu temu (na jednoj su bili nezainteresovani đaci, dok su učenici na drugoj slici uživali u grupnom radu i diskusiji), a ispod njih su pisali šaljivi citati učenika na nemačkom jeziku, koji su bili u vezi sa školom: „Bolje biti šest časova u školi, nego uopšte ne spavati”, „Kada svi ćute, a jedan priča, to se zove nastava”.

Učenici su govorili o tome na šta ih asociraju ove slike, šta im se to dopada u nastavi, i kako po njihovom mišljenju treba da izgledaju poučni i interesantni časovi, a sve to morali su da pričaju na nemačkom jeziku, čak 60 sekundi.

shlajfna

 

Uz „Potapanje brodova” – perfekt gelernt

Nemacki

Na jednom od časova na kome su obnavljali perfekat, koji ume da zada poteškoće kada se sa teoretskog nivoa pređe na praktičnu primenu, učenici su osnovne zakonomernosti o građenju i upotrebi perfekta obnovili i usvojili kroz zanimljivu igru pitanja i odgovora.

Takođe, glagole koje su upotrebljavali, označavali su različitim bojama, u zavisnosti od toga da li su pravilni ili ne. Cilj ovih igara bio je da se kod učenika podstakne lakše pamćenje aktiviranjem obe moždane hemisfere, one „kreativne” i one „prirodnjačke”.

Svoja znanja mogli su da provere u grupnom radu kroz popularnu igru Potapanje brodova (Schiffe versenken), gde su učenici istovremeno jedne druge kontrolisali, čime se težište nastave u potpunosti prebacilo sa nastavnika na učeničku aktivnost.

Kako bismo u nastavu uključili i element kulture zemalja sa nemačkog govornog područja, tokom časova su slušali dela nekih od najpoznatijih kompozitora, kao što su Turski marš, Mesečeva sonata i drugi.

 

Register
Upis za generaciju 2022/23. je u toku! Prijavite se ovde »