Vežbanjem zadataka online do više znanja

International School koristi interaktivne aplikacije kako bi naučeno gradivo razumeli i primenili.

Učenici prvog razreda vežbali su online testove sa sajta cimt.org.uk i rešili problem rastavljanja polinoma na činioce kao skup različitih tehnika koje su im bliže i lakše za rešavanje. Umesto standardnog pristupa temi izometrijskih transformacija TranslacijaRotacijaRefleksija, učenici su na interesantniji način uočili transformacije figura, kao i postupke pronalaženja zadovoljavajućih rešenja primenom raznih tehnika (sličnost, podudarnost, merenje…).

Takođe, korišćenjem iPad aplikacije, učenici su potpuno ovladali tehnikama konstrukcije značajnih tačaka trougla, pri čemu su kroz video-materijale i GeoGebra aplikacije mogli da prate tok zadatka i samostalno reše problem. Slično prethodnom, primenom ostalih interaktivnih aplikacija rešavali su i problem podudarnosti trouglova. Učenici su na časovima matematike uživali u učenju ove nauke na moderan i innovativan način, pa je tako najviše pažnje posvećeno primeni znanja kroz aplikacije Podudarnost 1Podudarnost 2Podudarnost 3, dok su algebru naučili kroz zanimljive zadatke i testove.

shlajfna

 

Prezentacije i online testovi za zanimljivije učenje

Kreativni_casovi_matematika

Kreativna nastava je i sastavni deo matematike. Nezaobilazan deo svakog časa matematike u International Schoolu su prezentacije sa dosta primera, kao i korišćenje dodatnih softvera za učenje i vežbanje matematike. Tako su, primera radi, na časovima učenici koristili i online program za crtanje funkcija: https://www.desmos.com/calculator.

U izradi domaćih zadataka učenici koriste različite web alate i naročito aplikaciju Nearpod, gde dobijaju rezultate i mogu da prate šta su pogrešili i na šta treba da obrate pažnju ubuduće. Čak i kada rade testove i provere znanja, oni to rade online i nastoje da naprave maksimalno ugodnu atmosferu na času, puštanjem ambijentalne muzike i prilagođavanjem svetla, kako bi imali osećaj kao da su kod kuće.

Jedan od zadataka koji su učenici imali bio je i da naprave svoj matematički strip i da na taj, zanimljiv i posebno kreativan način, reprodukuju ono što su naučili iz ovog predmeta. Ovakvi časovi matematike u International Schoolu ruše predrasude učenika da je ovaj predmet suvoparan i težak, i pokazuju im da učenje može biti uživanje.

Register
Upis za generaciju 2022/23. je u toku! Prijavite se ovde »