International School svojim učenicima pruža moderno obrazovanje podržano inovativnim obrazovnim praksama koje školu izdvajaju kao vodećeg regionalnog lidera u oblasti obrazovanja, čije korake i drugi prate.

Jednostavno i efikasno učenje zahvaljujući posebno utemeljenom pristupu školovanju

Usvajanje znanja na tradicionalan način – ex cathedra je postalo passée, jer smo u International Schoolu primenili moderni model školovanja, koji spaja najnoviju edukativnu tehnologiju sa savremenim pristupom i koji prognozira izvrsne rezultate. Ovaj koncept je razvila internacionalna kompanija LINKgroup, koja se više od 20 godina uspešno bavi edukacijom, a koja je ujedno i osnivač International Schoola.

Učenici pre svega usvajaju praktična znanja koja se u kontinuitetu prilagođavaju potrebama tržišta, ali i ciljevima društva u celini. Ovde nema reči o učenju iz zastarelih udžbenika čija je godina izdavanja ostala u prošlom veku. Sve je napredno, pa je tako i ovaj nesvakidašnji proces edukacije nekoliko puta delotvorniji. Ono što je najvažnije – on daje višestruko bolje rezultate i zadovoljava obrazovne potrebe učenika.

Stvarno drugačiji model obrazovanja odgovara na izazove budućnosti

Informaciona pismenost je neophodna za školovanje u International Schoolu, a moderni učenici je neprekidno usvajaju od prvog do poslednjeg dana školovanja.

Tehnologija koju koriste u učionici jedna je od najistaknutijih karakteristika ovog jedinstvenog modela, koji osposobljava učenike za najtraženije fakultete u Srbiji i inostranstvu, ali i za poslove budućnosti koji ih čekaju nakon završetka akademskih studija. Međutim, ovaj model ne podrazumeva samo korišćenje najmodernijih uređaja u nastavi.

Pristup obrazovanju za kakav se International School zalaže je fleksibilan i razvija se u kontinuitetu, prateći težnje i želje ne samo učenika već i njihovih roditelja, a sve sa ciljem da, nakon što završe svoje četvorogodišnje školovanje, učenici postanu svestrane ličnosti koje će u svakom trenutku uspešno moći da odgovore na sve izazove budućnosti.

Na ovaj način ćemo ispuniti svoju misiju, a to je da našim učenicima damo snagu i mudrost da svojim odlukama promene svet nabolje. Ne samo da ćemo ih pripremiti za nastavak školovanja već ćemo učiniti sve da ih izvedemo na pravi put i na najbolji način spremimo za životnu svakodnevicu.

Register
Upis za generaciju 2024/25. je u toku! Prijavite se ovde »