Astro-gravitacija

Fizika vrvi od zanimljivih tema, a jedna od najzabavnijih je gravitacija. Učenici su gledali snimke života astronauta u svemiru i slobodnog pada iz stratosfere. Takođe su „iskusili” bestežinsko stanje tako što su račinali koliko bi bili teški na zvezdama i različitim planetama kroz simulaciju.

Najefektivniji metod podučavanja koji je nastavnik primenio bilo je kanalisanje pričljivosti učenika u konstruktivnu aktivnost koja pospešuje učenje. Nastavnik je podelio odeljenje u grupe od po troje učenika i organizovao takmičenje u rešavanju zadataka sa vremenskim ograničenjem. To funkcioniše veoma dobro, jer se većina učenika aktivira na odgovarajući način.

shlajfna

 

Video eksperimenti za interaktivno učenje

Kreativni_casovi_300px-04

Profesorka fizike nastavu neprestano unapređuje, osvežava i čini pristupačnijom primenom različitih video prezentacija, animacija i simulacija raznih fizičkih procesa. Zahvaljujući tome, učenici praktično mogu da vide određeni fizički proces u obliku video eksperimenta, a da pritom parametre koji utiču na taj proces mogu da menjaju direktno dodirom na ekranu iPada.

Učenici često u radu koriste veoma značajan sajt za animacije iz fizike www.phet.colorado.edu, na kome se nalazi velika baza simulacija i animacija iz različitih oblasti iz fizike.

Profesorka podstiče učenike da zajedno vežbaju zadatke tako što nakon svake obrađene lekcije, jedan učenik radi zadatak na interaktivnoj tabli, a ostali prate izradu i učestvuju preko svojih računara. Kako bi dodatno stimulisala učenike da se posvete fizici, profesorka im, pored obaveznih domaćih zadataka, zadaje i takozvane volonterske zadatke, koji su nešto teži i donose 5 iz fizike.

Ovakva nastava fizike motiviše učenike da se dodatno trude i razbija njihove eventualne predrasude da je fizika teška, približava im je i čini je zanimljivijom.

Register
Upis za generaciju 2021/22. je u toku! Prijavite se ovde »