Cambridge logo noviCambridge univerzitet akreditovao je International School, kao Cambridge međunarodnu školu broj EA034. Akreditaciju smo dobili na osnovu strogih kriterijuma za stručnost nastavnog kadra, raznovrsnost nastavnog materijala, opremljenost prostora i sigurnosne mere.

Skeniran dokument 

 

Rešenjem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije br. 022-05-00036 /2015-03, od 14. 3. 2016. godine, International School je dobila dozvolu da sprovodi nastavne planove i programe za Cambridge Secondary 2/IGCSE, Advanced-levels, A I AS Levels.

Skeniran dokument 

 

Takođe, pored toga što je Cambridge međunarodna škola, International School je akreditovana i kao Cambridge Primary School, što znači da je ovlašćena za izvođenje nastave po Cambridge International programu, ne samo za učenike srednje škole, već i za učenike na nivou osnovne škole.

Zahvaljujući akreditaciji ali i našem inovativnom pristupu obrazovanju, International School je najmodernija Cambridge škola u Srbiji. Cambridge International program oslikava internacionalni i multikulturalni karakter International Schoola.

Plan i program kreiran je direktno u Cambridge centru za međunarodne ispite i ispunjava najviše obrazovne standarde. Pažljivo je osmišljen i istovremeno prilagođen različitim nivoima znanja, potrebama i mogućnostima učenika.

Pogledajte po čemu se Cambridge International program razlikuje i zašto da izaberete baš Cambridge.

Cambridge International plan i program je strukturiran tako da učenici za 4 godine školovanja mogu da završe 2 nivoa: IGCSE i A-levels, i da steknu 2 internacionalne Cambridge diplome: ICE i AICE, koje će im otvoriti put do najuglednijih svetskih univerziteta i kompanija.

Učenici koji izaberu školovanje po Cambridge International programu, nastavu će pratiti isključivo na engleskom jeziku i na taj način ga usavršiti do nivoa da mogu da studiraju u inostranstvu.

Po završetku Cambridge International programa, opremljeni svim znanjima koja su preuzeli u International Schoolu, sa priznatim međunarodnim dipomama kao dokazom svojih kvalifikacija, našim učenicima su otvorena vrata svih fakulteta u zemlji i svetu.

Izvor: Cambridge Schools YT Channel

Pogledajte šta se krije iza Cambridge obrazovanja.

» Saznajte više o školarini za Cambridge program

» Saznajte više o planu i programu

Leave a Reply

Register
Upis za generaciju 2024/25. je u toku! Prijavite se ovde »