BlogSchool stories

LINK edu Alliance prati najbolje svetske prakse u oblasti primene informacionih tehnologija u obrazovanju i uspešna je u tome. Analizirajući ponude najboljih ponuđača edukativne opreme na vodećim svetskim sajmovima, odabrali smo optimalne proizvode i softvere koji ispunjavaju naše stroge kriterijume. Prvi smo u sferi obrazovanja počeli da koristimo virtuelnu realnost i proširenu realnost, kao i veštačku inteligenciju.

LINK edu Alliance je pokrenula novi naučnoistraživački projekat čiji je cilj analiza najboljih praksi u primeni virtuelne i proširene realnosti u obrazovanju. Kroz upotrebu primarnih i sekundarnih izvora za pronalaženje najboljih modela primene virtuelne i proširene realnosti, kao i veštačke inteligencije, u našim ustanovama formalnog obrazovanja: Savremenoj osnovnoj školi, Savremenoj gimnaziji, Srednjoj školi za IT (ITHS), Visokoj školi strukovnih studija za IT (ITS) i Fakultetu savremenih umetnosti, LINK edu Alliance želi da poveća stepen primene virtuelne realnosti, proširene realnosti i veštačke inteligencije u nastavi u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, uvažavajući princip Deca i omladina na prvom mestu (FIRST).

Realizacija projekta je planirana kroz nekoliko faza, sa definisanim ciljevima i ishodima koji će obezbediti brojne beneficije našim učenicima i studentima, kao i nastavnicima, i omogućiti dalji razvoj nastavničke profesije i diseminaciju novih znanja.