School stories

International School je u petak ugostio Svetlanu Vrzić Petronijević, koja je održala edukativno predavanje u okviru projekta „Roditelji predaju ove nedelje”, a koji vodi koordinatorka saradnje sa roditeljima Tatjana Koluvija. Ovog puta predavanje je bilo na temu reproduktivnog zdravlja.

Svetlana Vrzić Petronijević, Miličina i Milanova mama, je specijalista ginekologije i akušerstva i supspecijalista perinatologije. Načelnik je Poliklinike za perinatologiju Klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije. Takođe je profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Važnost reproduktivnog zdravlja

Reproduktivnom zdravlju bi trebalo da svi posvetimo više pažnje. Pored roditelja, škola takođe igra važnu ulogu u prevazilaženju ove zdravstvene brige, zbog čega je i predavanje koje je dr Svetlana održala bilo tako posećeno. Roditelji, nastavnici i prijatelji mogu da budu od pomoći adolescentima, pružajući im informacije o reproduktivnom zdravlju. Zaštita, prva poseta lekaru, poverenje u lekara, kao i opšti pristup zdravlju, bili su glavne teme predavanja. Cilj je bio podizanje svesti učenika o zdravlju, što je, nesumnjivo, bilo uspešno.

Projekat „Roditelji predaju ove nedelje” osmišljen je kako bi pokrenuo učenike na razmišljanje o profesionalnoj orijentaciji i budućoj karijeri, ali ovo predavanje im je definitivno podiglo svest i o zdravlju. Ovim predavanjem pokušali smo da umanjimo količinu dezinformacija i da kod učenika podignemo kritičko mišljenje, komunikaciju i samopouzdanje. A sve ovo će dalje voditi ka tome da učenici donose pametnije odluke.