School stories

Učenici International Schoola imali su priliku da učestvuju na Brainfinity takmičenju u problem solvingu i da znanja stečena u školi iskoriste u realnom okruženju.

Uzbudljiva komunikacija sa vanzemaljcima

Predvođeni nastavnicom fizike Anom Vlašić i nastavnikom matematike Andrejem Bunjcem, dve ekipe iz Year 10 – „LITT” (Lana Lukić, Isidora Šušović, Teodora Beatović i Tara Cvetinović) i „Brain Killers” (Andrea Vukčević, Mina Pavlović, Sergije Stojanović Louis i Grigor Pantelić) – u rekordnom vremenu rešile su treći kvalifikacioni izazov. Zajedničkim trudom uspele su da prevedu poruku vanzemaljaca sa njihovog maternjeg jezika i odgovore im prijateljski. Učenici su takođe uspeli da napišu jednostavan kod koji dešifruje zadati tekst i prevodi jezik vanzemaljaca na engleski i engleski jezik na vanzemaljski.

Šta je Brainfinity?

„Brainfinity” je Collaborative Problem Solving Challenge, koji okuplja ekipe od po 4 učenika srednjih škola, kao i učenike od V do VIII razreda osnovne škole, koji udruženo, pomoću tehnologije, rešavaju zanimljive problemske zadatke. Da bi bila kompletna, svaka ekipa učenika ima svog nastavnika-mentora, koji ekipu priprema za ovo neobično takmičenje na kom učenici usvajaju principe projektno orijentisane nastave kroz istraživanje fenomena bliskih njima.

Svakog 25. u mesecu, sve do februara, ekipe na sajtu Brainfinity takmičenja dobijaju Brainfinity problem, koji mogu rešiti do 15. u narednom mesecu. Samo ekipe koje uspešno reše jedan od ovih Brainfinity problema prolaze u narednu fazu takmičenja – „Izazov”. Brainfinity izazov održaće se u martu.

Držimo palčeve našim ekipama „LITT” i „Brain Killers” u narednom krugu takmičenja!