School stories

Učenici International School-a prošle nedelje imali su priliku da saznaju više o jedinstvenom programu Globalnih perspektiva. Škola je učestvovala u projektu pod nazivom „Nedelja Globalnih perspektiva”, što će učenicima pomoći u izgradnji životnih veština dok u isto vreme uče o globalnim problemima. Nedelja Globalnih perspektiva trajala je od 1. do 7. marta 2020. godine.

O Nedelji Globalnih perspektiva

Program Globalnih perspektiva pruža učenicima da još od osnovne škole razvijaju životne veštine, uključujući kritičko mišljenje, istraživanje i saradnju. Učenici se ohrabruju da razmišljaju van tradicionalnih granica predmeta i da nauče više o globalnim problemima.

Tokom Nedelje Globalnih perspektiva fokus svakog časa bio je na razvijanju jedne ključne veštine. Otkriveni su i nalazi istraživanja koji prikazuju stavove hiljade učenika o globalnim problemima, a takođe su objavljene i priče učenika i nastavnika o tome šta posebno vole kod Globalnih perspektiva.

Škole koje su bile deo ovog projekta su na društvenim mrežama, koristeći oznaku #GlobalPerspectivesWeek, podelile ono što su učenici radili na časovima ovog predmeta.

Učešće International Schoola

Učenici Year 10 pripremili su lekcije koje su im pomogle da nauče kako da procene različite izvore. Glavni cilj bio je razvijanje veština kritikovanja i procenjivanja izvora. Na ovim časovima učenici su bili usredsređeni na problem klimatskih promena, a tokom predavanja su bili podeljeni u timove kako bi mogli da im se podele evalucioni spiskovi.

Potražite naše fotografije i video-zapis na Instagramu pod oznakom #GlobalPerspectivesWeek i otkrijte jedinstveni pristup koji su nastavnica i učenici imali dok su obrađivali teme koje ih zanimaju.