School stories

Još jednom su učenici International School-a prisustvovali zanimljivoj i korisnoj prezentaciji, koju su u ponedeljak, 9. marta, održali predstavnici Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ono što je bilo posebno interesantno jesu programi na engleskom jeziku – Ekonomija i finansije i Poslovanje i menadžment – kreirani u saradnji sa Londonskom školom ekonomije.

Velika mogućnost izbora

Broj programa diplomskih studija koje nudi Ekonomski fakultet je raznolik. Fakultet nudi zanimljive osnovne studije iz oblasti ekonomije, bankarstva i finansija, međunarodne ekonomije, računovodstva, menadžmenta, marketinga, statistike i kvantitativne ekonomije.

Pored toga, ovaj fakultet ima inovativan i savremen pristup studijama, a nastavni planovi i programi se stalno ažuriraju kako bi išli u korak sa globalnim promenama u obrazovnim sistemima, kao i na tržištu rada.

Odabir adekvatne karijere

Život u ovom visoko konkurentnom svetu od učenika zahteva da mudro biraju svoje buduće pozive. Multinacionalna i multietnička priroda radnog okruženja zahteva veliku interakciju i saradnju između različitih obrazovnih institucija. Primer za to su programi nastali u saradnji sa Londonskom školom ekonomije.

International School veruje u proaktivan pristup kod izbora budućeg poziva, zbog čega su ambiciozni i posvećeni učenici imali priliku da saznaju više o Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koji ima dobro razvijenu mrežu kompanija koje nude stažiranje studentima, omogućavajući im sticanje neprocenjivih veština koje će im koristiti u budućnosti.