School stories

U sredu, 4. marta, učenici International School-a, zajedno sa svojim nastavnicima iz psihologije, posetili su popularni filmski festival – FEST. Gledali su istorijsku dramu „A hidden life”.

Istinita priča o ljubavi, veri i ratu

Najnoviji film priznatog režisera Terensa Malika „A hidden life” zasnovan je na pismima austrijskog farmera, koji je, pozvan da služi u vojsci, odbio da se založi za lojalnost Hitleru, a kao rezultat toga je zatvoren i pogubljen. Otpor protagoniste označio je krizu njegove vere kao katolika, a selo u kom živi okrenulo se protiv njega i njegove porodice.

Etičke dileme

Iako je ovo drama sa ozbiljnom temom, učenicima se film dopao. Sam film ispunjen je duhovnim i etičkim pitanjima i učenici su morali da se postave na mesto glavnog glumca kako bi pokušali da shvate njegovu dilemu, morali su da se projektuju u um relativno jednostavnog čoveka u vreme terora i zbrke.

Šta bi dobar čovek suočen sa zlom trebalo da uradi? Kako usmeriti svoju odanost prema zemlji i bogu i prema sopstvenom moralu? Veoma je teško pronaći tiho mesto u nama, gde i dalje možemo videti šta je ispravno, a šta pogrešno.

Film je trenutno vrlo relevantan – ne samo zbog politike već zato što na jedan vrlo jednostavan način predstavlja tihi otpor nekoga ko je skriven. Učenici su zaključili da svako, na neki način, u nekom trenutku svog života, živi skrivenim životom.

Vizuelni resursi u korist boljeg razumevanja

International School svojim učenicima pruža mogućnost i da uče van zidova škole. Filmovi omogućavaju učenicima da vizuelno uče. Digitalni izvori, za razliku od običnih reči, omogućavaju bolje razumevanje vremena i ere, kao i životnog stila neke istorijske ličnosti. Povremeno prevazilaze nastavni plan i program i dotiču se tema koje možda nisu deo kursa, ali su podjednako važne.