Učenici International Schoola uče o vektorima

profesorka predaje vektore

U okviru uvodnog predavanja iz fizike za Year 10, iz oblasti kinematike pokreta, tema o vektorima ima ključnu ulogu, jer su oni glavni matematički alat koji opisuje premeštanje, brzinu i ubrzanje, kao i ostale merljive kvantitete u oblasti fizike.

Predavanje je počelo prezentacijom profesora koji je učenike uveo u svet kartezijanskog koordinatnog sistema. Prezentaciju je pratila uzbudljiva rasprava jer su učenici pokušali da shvate koncept matematičkog objekta u kom se oni u prostoru definišu uz pomoć geometrije. 

Nakon uvoda, profesor fizike je učenicima predstavio pojam pokreta u fizici. Učenici su kao zadatak imali da opišu premeštanje loptice koja je išla od ruke do ruke, imajući u vidu razdaljinu između učenika u tom procesu.

Hemija + biologija + geografija = erupcija

VulcanoOd prapočetaka, vulkani su oduvek bili predmet straha i fascinacija. Pored toga, oni su važna i zanimljiva tema naučnih istraživanja.

Razumevanje vulkana zahteva interdisciplinaran pristup. Oni nastaju kretanje tektonskih ploča, čije procese izučavaju geografi. Magmatske procese izučavaju hemičaru, dok je uticaj koji vulkani imaju na životnu sredinu predmet proučavanja biologa.

Pre početka praktičnog dela časa, učenici su naučili šta su to tektonski pomerećaji, koji tipovi vulkana postoje, hemijsko poreklo magme i uticaj vulkana na okolinu (pozitivne i negativne aspekte). 

Nakon teorijskog uvoda, učenici su dobili materijal da naprave sopstvene vulkane. Podeljeni su u 3 grupe, svaka grupa je kao zadatak imala da izradi drugačiji tip vulkana. Učenici su vulkane izradili od gline, uz pomoć boce koja je predstavljala glavni izduvni deo tvorevine. Nakon završetka izrade, oni su obojili strane vulkana, u skladu sa ekosistemom koji pripada tom vulkanu.

Učenici su se za hemijski eksperiment pripremili oblačenjem laboratorijskih mantila i rukavica. Spajanjem različitih supstanci u odgovarajućem odnosu, učenicima je demonstrirano kako izgledaju određeni tipovi lave i vulkanske eksplozije.

Kroz ovu interdisciplinarnu aktivnost, učenicima je prikazano kako su naučne discipline međusobno povezane. Naučili su kako da povežu naizgled nepovezane predmete. Pored toga, razvili su praktične i analitičke sposobnosti i uživali su u času koji su opisali kao „jedan od najbolji ikada.” 

Register
Upis za generaciju 2021/22. je u toku! Prijavite se ovde »