Praktičan rad sa geografskim kartama

Nastavnica geografije predstavila je temu časa tako što je učenicima pružila osnovne informacije za prepoznavanje raspodela i šablona demografskih i fizičkih obeležja karte, kao što su raspodela populacije, transportne mreže, plan naselja, reljef…Odgovarajuća video prezentacija je pratila sve ono o čemu se na času govorilo.

Kako bi zapamtili simbole na karti, učenici su u parovima imali aktivnosti sortiranja kartica. Svaka grupa učenika je dobila dve grupe kartica, jednu sa različitim kartografskim simbolima i drugu sa objašnjenjima, koje su potom povezivali. Ovo je sjajan i zabavan način da učenici nauče da čitaju karte.

Nakon toga, učenici su imali individualnu aktivnost tokom koje su merili rastojanje između dve tačke na karti, pravolinijski i krivolinijski. Za ovaj deo su na raspolaganju imali dodatan materijal: OS mape, lenjir, konopac i kalkulator. Konopac su stavljali između dve tačke na karti i pratili put. Nakon toga su razdaljinu merili lenjirom u centimetrima kako bi je pomoću razmere pretvorili u kilometre.

shlajfna

Kreativni_casovi_300px-02

 

Postani deo jedne kulture da bi je bolje upoznao!

U okviru časa geografije održana je radionica na kojoj su se učenici, podeljeni u parove, upoznali sa strukturom stanovništva i svetskim religijama. Parovi su istraživali, a zatim svojim drugarima prezentovali sve tajne hrišćanstva, budizma, islama i hinduizma.

Profesor geografije osmislio je čas tako da se prvi deo sastojao iz istraživačkog rada u kome su parovi čitali i pretraživali mnogobrojne izvore o bibliji, kuranu, tipitaki i šruti. Nakon toga, učenici su u skladu sa religijom dobili i nova imena. Muhamed i Ajša upoznali su drugare iz razreda sa običajima islama i njegovim istorijatom.

Lakšmi je predstavila hinduistička božanstva Šivu – uništitelja i Višnu – stvoritelja. Milodarka i Džil govorile su o sličnostima i razlikama u hrišćanskom svetu, simbolici krsta i raspeća, a Sakjasniha je naučio drugare o životu, delu i filozofiji Sidarte Gautame.

„Religijski susreti” okončani su zajedničkim stavom o tome da smo svi jednaki u svojoj različitosti, prenoseći tako poruku mira, tolerancije i uzajamnog poštovanja. Toliko je bilo zanimljivo, poučno i korisno da je profesor priznao da je i sam naučio mnogo toga novog iz izlaganja učenika, iako se ranije bavio proučavanjem svetskih religija.

Više zanimljivih informacija o tome možete videti ovde.

Register
Upis za generaciju 2021/22. je u toku! Prijavite se ovde »