Marketinški miks, razumevanje promocija i smišljanje slogana

Business classJedan od prvih časova biznisa početkom septembra bio je uvod u poslovne aktivnosti i uloge u biznisu. Podeljeni u parove, učenici su dobili određene uloge u zamišljenoj kompaniji. Učenici su zajedno radili na svojim ulogama i pisali beleške o svojim dnevnim zaduženjima i načinu na koji mogu da doprinesu stvaranju profita u preduzeću.

U jednoj od lekcija o marketingu, učenici su dobili studije slučaja o laku za nokte sa aromom „KFC-a“ i diverzifikaciji „Mekdonaldsovih” proizvoda. U ulozi analitičara, učenici su proučavali reklame kako bi zaključili na koji način ove strategije diferencijacije doprinose širenju brenda i zadržavanju profita. Učenici su učili o različitim fazama analize i uživali u posmatranju jedne od najuspešnijih kompanija iz ugla kritičara.

Na času na kojem se obrađivala tema promocije, učenici su dobili dva spiska: na jednom su bila imena poznatih ljudi a na drugom nazivi različitih proizvoda. Učenici su imali zadatak da povežu osobu sa proizvodom u cilju sponzorstva. Učenici su naučili koliko je važno znati šta prodajete kako biste promovisali proivod, kao i to kako loše sponzorstvo može da dovede do kraha kompanije, pa čak i do neželjenih tužbi.

Učenici su takođe uživali u kreiranju slogana za različite proizvode – automobilske gume, sapune, pumpe i sandale – koji opisuju suštinu ovih proizvoda i privlače kupce. Ova zanimljiva aktivnost je zabavila učenike i pokazala im značaj marketinškog odeljenja jedne kompanije i kompleksnost procesa kreiranja imidža jednog brenda.

shlajfna

 

Mali preduzetnici na delu

Kreativni_casovi_300px-13

Na jednom od prvih časova biznisa, učenici International Schoola savladali su izradu biznis plana i posebno upravljanje finansijama na projektu, tako što su dobili po 5 plastičnih žetona od 500$ kao početni kapital, i zadatak da osmisle biznis plan i da na osnovu njega započnu sopstveni biznis.

Profesorka biznisa, Tatjana Vilček, postavila je pravila igre: može se učestvovati individualno, u paru ili u grupi. Većina učenika opredelila se da se udruži kako bi spojili svoja sredstva, uvećali početni kapital i imali više novca za započinjanje zahtevnijeg biznis projekta, koji su predstavili u svom planu.

Sa druge strane, učenici koji su želeli samostalno da razvijaju svoj poslovni projekat, mogli su da od „banke”, odnosno profesora uzmu kredit, koji bi, zajedno sa mesečnom kamatom, morali da uračunaju u troškove u svom biznis planu.

Vertikalnu i horizontalnu integraciju preduzeća učili su, takođe, kroz igru. Najbolja za razumevanje vertikalne integracije bila je igra „Head, sholders, knees and toes”, nakon koje su imali zadatak da osmisle biznis za svaki od pomenutih delova tela. Za horizontalnu integraciju, sa druge strane, napravili su lanac rukama i vukli se kako bi pokazali koliko jak lanac mora biti kako bi se saradnja održala.

Na jednom od časova biznisa učenici su posetili hotel Constantine the Great i razgovarali sa menadžmentom koji vodi ovaj hotel. Imali su priliku da pitaju sve što ih zanima iz oblasti vođenja biznisa i modernog poslovanja i čuju odgovore nekih od najuspešnijih ljudi iz sfere hotelijerstva.

Zahvaljujući ovim kreativnim vežbama, učenici su stekli osećaj značaja i realnosti projekta koji im je zadat, kreiranja biznis plana i timskog duha. Takođe, mogli su da procene da li se već sada u nekima od njih kriju mali preduzetnici koji će jednoga dana pokrenuti svoje uspešne poslove.

Register
Upis za generaciju 2022/23. je u toku! Prijavite se ovde »