Profesor informatike Milić Vukojičić studirao je informatiku i kontinuirano radio na svom obučavanju i edukaciji kroz kurseve (Microsoft–Data Science), Oracle Academy (Database Foundations, Database Programming with PL/SQL) i nastavu (MIT–Computer Science). Milić je stekao iskustvo u programiranju, nauci o podacima i veštačkoj inteligenciji, kao i na projektima na kojima je radio kao frilenser. Ovo mu je omogućilo da usavrši veštine u vezi sa nastavom, komunikacijom, učenjem, timskim radom, kreativnošću i poslovanjem.

U International Schoolu Milić podstiče kritičko razmišljanje i rešavanje problema u informatici i motiviše učenike drugačijim pristupom razmišljanju i učenju.

Pored toga što je strastveni košarkaš, Milić svira bluz, džez, rok i klasike na gitari i čita filozofiju, naročito dela Ludviga Vitgenštajna.

Imejl-adresa: computer.science@iss.edu.rs