Kako bi učenicima obezbedio bolje i sveobuhvatnije znanje, International School im nudi dva digitalna alata koji će im pomoći da poboljšaju ishode učenja – IXL and Turnitin.

IXL za bolje matematičke veštine i znanje engleskog jezika

IXL (čita se: I Excel) je veb-stranica koja sadrži sve digitalne izvore u vezi sa matematikom i engleskim jezikom koji su vam potrebni. Omogućava nastavnicima i učenicima da kreiraju i dele naučne materijale, kojima se lako može pristupiti preko Android i iOS platforme, kao i preko same veb-stranice.

 

IXL pruža više od 7.000 praktičnih pitanja iz matematike i engleskog jezika koja se često koriste u zadacima u kombinaciji sa nastavom koja se odvija u učionici. IXL zapravo pomaže učenicima da uživaju u procesu učenja tako što popunjava prazninu između nastavnog plana i programa i praktičnog znanja.

Usavršavanje akademskog pisanja uz Turnitin

Turnitin je program koji služi za proveravanje plagijata tako što pregleda radove i dokumenta kako bi otkrio da li je učenik plagirao sadržaj nekog neimenovanog izvora ili iskoristio rad drugog učenika. Može koristiti i kao pomoć učenicima da nauče kako da izbegnu plagiranje, da poboljšaju svoje pisanje i da pravilno navode izvore i reference.

 

Iznad svega, Turnitin nije koristan samo profesorima već i učenicima, kojima pruža pomoć tako što im obezbeđuje pozitivne navike i znanje.

Ovim pristupom International School nastavlja da poboljšava proces učenja, i to tako što se trudi da maksimalno olakša usvajanje znanja i pomogne učenicima da nauče kako se pravilno kreiraju akademski radovi.

Register
Upis za generaciju 2020/21. je u toku! Prijavite se ovde »