Posedovanje zvaničnog Cambridge sertifikata iz engleskog jezika bilo kog nivoa govori mnogo ne samo o znanju jezika već i o profesionalizmu, internacionalnom usmerenju i otvara vrata svetske akademske elite.

Učenici International Schoola ovaj prestižni sertifikat mogu steći u LINK Examinations Institute (LEI), institutu koji pomaže kandidatima da dođu do svetski priznatih sertifikata, a koji će im pomoći da znanja iz teorije direktno primene i u praksi.

O LINK Examinations Institute

Kompanija LINK group, koja je i osnivač International Schoola, ima status Cambridge Assessment English Authorised Centre. Organizacija i administracija polaganja ispita realizuje se u okviru LINK Examinations Institute.

Cambridge Assessment English deo je ispitnog odeljenja u okviru University of Cambridge iz Velike Britanije i vodeći je provajder međunarodnih programa i kvalifikacija iz engleskog jezika u više od 130 zemalja.

Učenicima International Schoola obezbeđena je mogućnost da polažu sve nivoe Cambridge English ispita i to po posebnim uslovima.

Koje sertifikate mogu steći učenici International Schoola?

The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) je međunarodni strandard veština i sposobnosti iz stranih jezika, koji je predstavljen na skali od A1 (početnici) do C2 (oni sa naprednim znanjem).

Putem LINK Examinations Institute, spitnog centra za engleski jezik, učenicima je omogućeno da steknu baš ove kvalifikacije:

Osnovni nivo ispita, sjajan je za početnike. A2 Key kvalifikacija je dokaz sposobnosti da se primeni komunikacija na engleskom jeziku u jednostavnim situacijama.

Ovaj ispit pokazuje da je osnovni nivo već savladan. B1 Preliminary je dokaz da su savladani osnovi engleskog jezika i da ste sposobni da komunicirate na engleskom u praktičnim, svakodnevnim situacijama.

Ovo je najpopularniji ispit, priznat od strane hiljada obrazovnih i poslovnih institucija širom sveta. B2 First kvalifikacija je potvrda sposobnosti za studiranje na engleskom jeziku i život i rad na engleskom govornom području.

Napredni nivo znanja engleskog jezika, koji je dokaz za posedovanje jezičih veštine koje traže univerziteti i poslodavci. Više od 8.000 obrazovnih, poslovnih i državnih institucija širom sveta priznaje C1 Advanced kvalifikaciju kao dokaz visokog postignuća u učenju engleskog jezika.

Ovo je najviši nivo kvalifikacije i dhttps://www.savremena-gimnazija.edu.rs/nl/admin/office@leinstitute.orgokaz da o potpunom vladanju engleskim jezikom. C2 Proficiency pokazuje posedovanje izuzetnih jezičkih veština i sposobnosti komunikacije na tečan i sofisticiran način, koji odlikuje obrazovanog izvornog govornika.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti imejlom na adresu: office@leinstitute.org

Register
Upis za generaciju 2022/23. je u toku! Prijavite se ovde »